คู่มือการใช้งาน

ระบบจัดการโทรศัพท์ คือ ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ของคณะวิทยาการจัดการ โดยระบบจะทำการบันทึกติดตามการใช้งานโทรศัพท์ กรณีโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานภายนอกและรายงานข้อมูลการใช้งาน โดยผู้มีสิทธิ์ในการโทรออกจะต้องเป็นบุคลากร สังกัดคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับอนุญาตตามนโยบายการใช้งานของคณะวิทยาการจัดการเท่านั้น
1. ทำการโทรออกโดยกดหมายเลข 9 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานภายนอกที่ต้องการโทรไปหา
2. ระบบจะแจ้งว่าให้ใส่รหัสผ่านสำหรับโทรออกของท่าน ให้ท่านทำการกดหมายเลขรหัสผ่าน 6 หลัก ของท่านให้ถูกต้อง (ดูรหัสผ่านสำหรับโทรออกได้ที่ http://addc.ms.src.ku.ac.th) กรณีรหัสผ่านถูกต้องระบบจะเริ่มการเชื่อมต่อหมายเลขโทรศัพท์ของท่านไปยังหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางที่ท่านต้องการติดต่อ
3. เมื่อท่านใช้งานโทรศัพท์เสร็จแล้ว ท่านจะต้องเข้าระบบจัดการโทรศัพท์ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อทำการบันทึกรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติม ตามรายการใช้งานที่ปรากฎในระบบที่อยู่ในสถานะ "รอบันทึก"
คณะวิทยาการจัดการได้มีการเปิดให้บริการกับบุคคลากรในการเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ของท่านเข้ากับระบบโทรศัพท์ภายในของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อติดต่อสื่อสารหน่วยงานและบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ของท่านได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ "คู่มือแนะการตั้งค่าและใช้งานเบื้องต้น สำหรับโปรแกรม Grandstream Wave (GS Wave)"
ท่านสามารถดูรายละเอียดวิธีใช้งานโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะของคณะวิทยาการจัดการได้ที่ "คู่มือการใช้งานเบื้องต้นโทรศัพท์ IP Phone รุ่น GXP1628"